กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า (ผ้าปาเต๊ะ)

           กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลนาข้าวเสีย เป็นการนำผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองประจำถิ่นภาคใต้ มาแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆ เช่น หมวก กระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
โดยมีการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบัน
ซึ่งมีมากมายทั้งของเด็ก วัยรุ่น หนุ่มสาววัยกลางคน หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ซึ่งจะมีการออกแบบให้เข้ากับกลุ่มคน
แต่ละวัยตามความเหมาะสม

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.