กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลนาข้าวเสีย เป็นการนำผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองประจำถิ่นภาคใต้ มาแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆ เช่น หมวก กระเป๋า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยมีการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

Read more

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.