คณะสหกรณ์การยาง ศึกษาดูงาน

     วันที่ 18 ธันวาคม 2564 กลุ่มผู้ปลูกกาแฟเทือกเขาบรรทัดมานิสต้า มานิคั่วโอ่ง   ต้อนรับคณะสหกรณ์การยาง
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 35 ราย ศึกษาดูงานกระบวนการปลูก การแปรรูปกาแฟ

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.