กลุ่มแป้งสาคู

กลุ่มแป้งสาคู

           เป็นกลุ่มที่ผลิตแป้งสาคูต้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งได้มีการทำและสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมาเป็นระยะเวลานานโดยมีชาวบ้านหลายกลุ่มใช้เวลาว่างทำเป็น
อาชืพเสริมนอกเหนือจากการกรีดยาง นอกจากนี้ยังได้มีการแปรรูปแป้งสาคูต้นเป็นขนมต่าง ๆ ดังนี้

  • แป้งสาคูเม็ด/สาคูผง.  160 บาท/กิโล
  • ขนมเปียกปูนแป้งสาคู  10 บาท
  • ดอกจอกแป้งสาคู.        10 บาท
  • ข้าวเกรียบแป้งสาคู.  เล็ก 10 บาท ใหญ่ 20 บาท
  • ลอดช่องแป้งสาคู        20 บาท
  • เส้นขนมจีนแป้งสาคู    55 บาท/กิโล

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.